Hototi >>>
 
Audzētava
Fotogalerija
Pundurtrušu šķirnes
Piedāvājums
Raksti par pundurtrušiem

HOTOTI - arī balti, acis tumšas, ap acīm šaura melna svītriņa.
Hermelīna un hotota jaukteņi ir glīti, interesanti melnbalti trusēni